Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy ,,Dąb” Dębno

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy ,,Dąb” Dębno

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy ,, Dąb” Dębno zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się
20 maja 2020 roku o godzinie 18.00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury przy ul. Daszyńskiego 20 w Dębnie.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego ,, Dąb” Dębno

  • ïPowitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  • ïWybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  • ï Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
  • ï Przedstawienie porządku obrad.
  • ïDyskusja nad projektem zmian do statutu//nadaniem statutowi nowego brzmienia.
  • ïPodjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian w statucie//nowego brzmienia statutu.
  • ïPodjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie osobowym Zarządu Klubu w związku z nowym brzmieniem statutu (uchwały w tym przedmiocie podejmowane będą jedynie w przypadku uchwalenia projektowanych zmian statutu)
  • ï Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej i powołania nowych członków tego organu, w związku z oświadczeniami o woli rezygnacji z pełnionych funkcji, złożonymi przez wszystkich dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej.
  • ï Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia ze względu sytuacji epidemiologicznej zaprasza jedynie wszystkich Członków stowarzyszenia do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 20 maja 2020 roku na godzinę 18.30.

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy ,, Dąb” Dębno.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości